Menu

cs cz  en

Účetní služby a poradenství

účetnictví

Nabízíme komplexní účetní služby včetně poradenství. Poskytované služby zahrnují:

1) Outsourcing účetnictví a reporting:

 • Zpracování podvojného účetnictví podle českých účetních standardů
 • Tvorba a úpravy účtového rozvrhu podle potřeb klienta
 • Evidence hmotného a nehmotného majetku
 • Evidence zásob
 • Sledování stavu pohledávek a závazků
 • Sledování nákladů a výnosů podle středisek, zakázek nebo projektů
 • Zpracování měsíčních výkazů a cash flow podle potřeb klienta
 • Vypracování roční účetní závěrky včetně dokladové inventarizace
 • Sestavení finančních výkazů a přílohy k účetní závěrce
 • Příprava finančních zpráv pro management společnosti
 • Konsolidace účetní závěrky
 • Spolupráce s auditory, daňovými poradci a zaměstnanci společnosti

2) Dočasná účetní asistence

 • Operativní náhrada účetního personálu v kancelářích klienta
 • Převzetí účetních povinností a funkcí
 • Zajištění kontinuity služeb
 • Spolupráce s auditory, daňovými poradci a zaměstnanci společnosti

3) Účetní poradenství

 • Nastavení administrativních, finančních a účetních procesů pro začínající společnosti
 • Výběr účetního SW a jeho implementace
 • Nastavení efektivní komunikace se spolupracujícími odděleními
 • Optimalizace nastavení stávajících administrativních, finančních a účetních procesů
 • Implementace v případě navržených změn
zpátky nahoru