Menu

cs cz  en

Smluvní odměna

Odměna může být stanovena v paušální výši nebo jako výsledek součinu skutečně stráveného času a hodinové sazby našeho odborného pracovníka.

Paušální odměna je stanovena individuálně na základě zkušeností se zpracovávanými dokumenty a stráveným časem u klientů s „účetní historií“.

V případě nových klientů je paušální částka stanovena na základě odhadu výše uvedených skutečností a v případě významné odlišnosti je aktualizována podle skutečného stavu. Standardní hodinové sazby *) našich odborných pracovníků se odvíjejí od úrovně jejich znalostí a praxe:

Asistent / administrativní pracovník 250,- Kč
Junior účetní 550,- Kč
Senior účetní 1 150,- Kč
Manažer 1 650,- Kč
Daňový poradce 3 300,- Kč

*)Hodinové sazby nezahrnují daň z přidané hodnoty.

zpátky nahoru