Menu

cs cz  en

Daňové služby a poradenství

účetnictví

Naše služby daňového poradenství úzce souvisí s poskytovanými účetními a mzdovými službami a poradenstvím. Poskytované služby zahrnují:

1) Vyhotovení/kontrola daňových přiznání k

  • DPH a s tím související souhrnná hlášení, kontrolní hlášení, Intrastat
  • dani z příjmů fyzických osob
  • dani z příjmů právnických osob
  • silniční dani

2) Daňové poradenství

  • Registrace začínajících společností k povinným daním
  • Identifikace rizikových oblastí, jejich daňové řešení a nastavení optimálního fungování
  • Kontrola správnosti uplatňování DPH v rámci podnikatelské činnosti klienta
  • Audit nastavení procesů a jejich optimalizace
  • Zjištění možných slabých stránek klienta z daňového hlediska (např. struktura opravných položek, struktura daňově neuznatelných nákladů)
zpátky nahoru